C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

 • МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО - [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО за издръжка за малолетно дете - [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО за недвижим имот[ doc ] [ pdf ]
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА - [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ - [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО за издръжка за малолетно дете[ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО - [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ - [ doc ] [ pdf ]
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ОТ ДЕТСКИ ВЛОГ: 
  от малолетно дете 
  [ doc ] [ pdf ] 
  от непълнолетно дете 
  [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ОТ ВЛОГ НА ЛИЦЕ, ПОСТАВЕНО ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ[ doc ] [ pdf ]
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК [ doc ] [ pdf ]
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО БРАЧНИ ДЕЛА [ doc ][ pdf ]
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО - [ doc ] [ pdf ]
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ - [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНА ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ [ doc ] [ pdf ]
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНКСО СЪСТОЯНИЕ [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА - ИСКАНИ ДОКУМЕНТИ [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МАЛОЛЕТНО / НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИЛИ ДВИЖИМИ ИМОТИ [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ИМОТИ,
  собственост на малолетнo лицe [ doc ] [ pdf ] 
  собственост на непълнолетно лицe [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОТКАЗ НА НАСЛЕДНИЦИ [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ПО НДОХ [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН БРАК [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ, ОТ КОЕТО ДА Е ВИДНО ДАЛИ Е ЗАВЕДЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ЛИЦЕ ЗА ПЕРИОД [ doc ] [ pdf ]
 • МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ГРАЖДАНСКО ДЕЛО [ doc ] [ pdf ]
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ КАТО СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ [ doc ] [ pdf ]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация