C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

СЪЩНОСТ НА МЕДИАЦИЯТА

ПРАВНА РАМКА НА МЕДИАЦИЯТА:

1. Закон за медиацията, (ДВ бр. 110/2004 изм. ДВ бр.86/ 24.10.2006, доп.бр.9/28.01.2011г, изм.и доп.бр.27/01.04.2011)

2. Граждански процесуален кодекс, обнародван на 20.07.2007 г.( ДВ. бр.27/2007 г.) в сила от 1.03.2008 г.

3. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със Заповед No.ЛС-04-364/17.06.2005 на Министъра на правосъдието, издадена на осн.§ 1 ПЗР на ЗМ

4. Наредба № 2/15.03.2007 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори;за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

5. Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл.2 от Наредба № 2/15.03.2007г, одобрени със Заповед 20-04-1892/02.11.2012г на Министъра на правосъдието Европейски кодекс за поведение за медиаторите

6. Етичен кодекс за поведение на медиаторите

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация