C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВНАСЯНЕ, КОНТРОЛ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ В РАЙОНЕН СЪД АЙТОС

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД - ГР. АЙТОС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД - АЙТОС

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ОТ РАЙОНЕН СЪД - АЙТОС

ЗАПОВЕД НА ОСН. ЧЛ. 80, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 26 ОТ ЗЗКИ И ЧЛ. 23 ОТ ППЗЗКИ

ЗАПОВЕД НА ОСН. ЧЛ. 80, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 74, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СЪДИЛИЩАТА

СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАЧИНА НА ИЗБОР, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - АЙТОС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ КАТО СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ МАГИСТРАТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ОЗВУЧИТЕЛНА И ЗАПИСВАЩА СИСТЕМА ЗА СЪДЕБНА ЗАЛА В РАЙОНЕН СЪД - АЙТОС

ЗАПОВЕД ОТНОСНО НАТОВАРЕНОСТ НА АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АРС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В АРХИВА НА РС АЙТОС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД АЙТОС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД, ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И СИГУРНОСТТА В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - ГР. АЙТОС

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РАЙОНЕН СЪД - АЙТОС

ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАТОВАРЕНОСТТА НА АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ АРС И СЪДИИТЕ В АРС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ОТ РАЙОНЕН СЪД - АЙТОС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРИСЪДЕНИ В ПОЛЗА НА РС АЙТОС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В РАЙОНЕН СЪД АЙТОС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В РАЙОНЕН СЪД АЙТОС

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация