C C C C A+ A A- X

Съобщение

02.02.2024 - Публикуван е отчетния доклад за дейността на Районен съд Айтос за 2023 г. ТУК

02.10.2023 - ВАЖНО! НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ от 01.10.2023 г. на РС Айтос - ВИЖ ТУК

28.04.2023 г. - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД АЙТОС - виж новината

25.01.2022 г.  ВАЖНО! ЗАПОВЕД № 26/25.01.2022 Г. - правила за работа в Районен съд Айтос във връзка с усложнената епидемиологична обстановка с цел ограничаване разпространението на COVID-19

01.11.2021 г. Инициативи и събития

Съдия Кънев пред абитуриенти с лекция за статута на магистратите - виж повече

Съдия Спасова в СУ "Христо Ботев" за превенцията срещу употребата на наркотици - виж повече

19.10.2021 Инициативи и събития

Стартира Образователна програма 2021/2022 на Районен съд - Айтос - виж повече

ВАЖНО!

РАЙОНЕН СЪД – АЙТОС е включен в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ  и уведомява всички юридически лица, посочени в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ГПК, с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) да посочат в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа, или да се регистрират и ползват услугите на системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

01.07.2021 г. Новини

Мултимедийни презентации на тема "Илюзия или реалност - двете лица на Интернет" бяха представени на 28 юни в съдебната зала на Районен съд - Айтос

24.06.2021 г. Новини

С КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АЙТОСКИТЕ МАГИСТРАТИ ИЗПРАТИХА ВИПУСК 2021 Г.

08.06.2021 г. ВАЖНО!

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ - Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по
протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г.,
изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г.

ЗАПОВЕД № 189/03.06.2021 г. на и.ф. Адм. ръководител-Председател на Районен съд Айтос - отменя Заповеди 90, 111 и 112 от 2000 г.

ЗАПОВЕД № 190/23.06.2020 г. - Променя Заповед № 183/16.06.2020 г.

ЗАПОВЕД № 183/16.06.2020 г. - изменя Заповед № 152/13.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № 167/29.05.2020 г. - изменение на Заповед № 152/13.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № 152/13.05.2020 г. - относно работа на Районен съд Айтос след отмяна на извънредното положение

Заповед № 142/08.05.2020 г. - Изменение на Заповед № 112/13.04.2020 г.

Заповед № 137/22.04.2020 г. - Изменя частично Заповед № 94/13.03.2020 г. на Адм. Ръководител - Председател на Районен съд Айтос

Заповед № 112/13.04.2020 г. - ДОПЪЛВА Заповед № 95/16.03.2020 г. на Адм. Ръководител - Председател на РС Айтос. СПРАВКА за график на заседания - по номер на дело или за период можете да НАПРАВИТЕ ТУК

Заповед № 209/03.04.2020 г. - ДОПЪЛВА Заповед № 95/16.03.2020 г. относно дела за образуване

Заповед № 208/03.04.2020 г. относно ограничаване разходите

ВАЖНО! Заповед № 107/01.04.2020 г. на Адм. ръководител - Председател на РС Айтос относно издаване на свидетелства за съдимост.

ВАЖНО! Заповед № 95/16.03.2020 г. на Адм. ръководител - Председател на РС Айтос относно обявеното на 13.03.2020 г. от НС на РБългария извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19)  и във връзка с Решение по Протокол № 9 от извънредното заседание на Съдийската колегия на ВСС.

ВАЖНО! Заповед от 13.03.2020 г. на Адм. ръководител - Председател на РС Айтос относно мерки срещу разпостранението на коронавирус, след обявеното от НС на РБългария извънредно положение.

Резултати от извършена комплексна планова проверка по Заповед № ПП-01-63/07.10.2019 г. на Главния инспектор на ИВСС

РАЙОНЕН СЪД АЙТОС непрекъснато се стреми за усъвършенствуване на административната си дейност в посока ефективност, прозрачност и достъпност, в съответствие с българските традиции на съдебната система и изискванията на Европейския съюз.
Чрез създаване на интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД АЙТОС целим, да Ви предоставим лесен достъп до информация за нашия съд и административните услуги, които той предоставя.
За съвместно постигане на една от основните ни цели - подобряване качеството на обслужване на гражданите - моля, не се колебайте да се свържете с нас.

 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация